MÙA PHƯỢNG VĨ

Bạn cũ trường xưa nổi nhớ ai
Ve sầu rủ rượi buổi chia tay
Người đi kẻ ở miền xa thẳm
Bịn rịn trao tình mắt lệ dài
Cảnh cũ người xưa nay đã đổi
Hương hồng phượng vĩ lượn lờ bay
Về đây cõi mộng lưu tình luyến
Vắng bóng người xưa dạ tiếc ai !

P/S : Thời gian đọng lại ký ức đẹp cũng là niềm hạnh phúc của cuộc đời .

#bài thơ