CẦU KHỈ QUÊ ANH

Chiếc cầu , cầu Khỉ quê anh
Bắc qua sông nhỏ chòng chành khó đi
Bồng bềnh nước phủ tứ chi
Tình quê xóm nhỏ mỗi khi nhớ về

Quê anh nước lũ bốn bề
Hương sen gọi gió cá về mua vui
Chiếc xuồng mảnh lưới ngược xuôi
Tình quê xóm nhỏ ngậm ngùi nhớ thương

Dân quê chất phát ruộng vườn
Hay làm mến khách bốn phương thỏa lòng
Em về nơi ấy tình mong
Quê anh , cầu khỉ duyên hồng đợi em .

P/S : Cầu khỉ Miền Tây .

#bài thơ