MỘT CHÚT CHẠNH LÒNG

Cuộc sống bần hàn cũng chẳng sao
Con người thiểu đức mới là nổi đau
Mưu cầu vật chất ai đều muốn
Cướp của tham tiền cũng chẳng giàu
Sống thãn cho đời vui trọn ven
Ra đi tạ thế dạ thanh tao
Tu tâm dưỡng tánh nâng cao trí
Học tập hiền nhân mới thật cao.

P/S : Nổi đau tiền tuệ thay đức tuệ .

#bài thơ