NHỚ MẸ ÂU CƠ

Trở lại Phong Châu nhớ mẹ hiền
Âu Cơ lạc bước cuộc tình duyên
Tình tình mẫu tử lòng kiên định
Tận sức vì con dạ chẳng phiền
Nước Việt Văn Lang hồn của mẹ
Cơ đồ Bách Việt tộc lưu truyền
Dâng hương lễ mẹ Âu Cơ nhớ
Đại Việt non sông một cõi thiêng .

P/S : Nhân ngày 55 âm lịch , ngày lễ tưởng nhớ công ơn Mẹ Âu Cơ …cùng 50 người con về Phong Châu …xây dựng cơ đồ VĂNG LANG . Cũng có thể gọi ngày giỗ Quốc mẫu Âu Cơ .

#bài thơ